Barnehageteateret kommer til dere !

Vi har lang erfaring med å spille for barn, og spiller først og fremst våre produksjoner i mindre lokaler som barnehager og bibliotek

Aktuell forestilling: